Anthocoptes rubicolens Roivainen, 1953

Acari, Eriophyidae

op Rubus

gal

de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij grotere dichtheden kan enige verkleuring van het blad optreden.

waardplanten

Rosaceae, monofaag

Rubus laciniatus.

literatuur

Roivainen (1953a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

24/11/2014

mod 28.vi.2017