Epitrimerus hypochoerisi Boczek, 1992

Acari, Eriophyidae

op Hypochaeris

gal

de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij grotere dichtheden kunnen verkleuringen van het blad optreden.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Hypochaeris radicata.

literatuur

Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

25/11/2014

mod 28.vi.2017