Insecta

Insecten

Insecten hebben drie paar poten en, afgezien van enkele primitieve orden, twee paar vleugels (als die niet secundair verloren zijn gegaan). Het lichaam is verdeeld in kop, borststuk (thorax) en achterlijf (abdomen). Meestal is er een paar samengestelde ogen, en altijd één paar antennen.

mod 23.ix.2018