Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Phytoecia cylindrica

Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758)

groene kruidenboktor

ç

Chaerophyllum temulum, België, prov. Antwerpen, Veerle, de Roost, 31.v.2021 © Carina Van Steenwinkel: de verwelkende stengeltop is kenmerkend voor deze soort

Phytoecia cylindrica

de ovipositie-opening wordt bij deze soort niet afgedekt

Phytoecia cylindrica

geopende stengel met ei

Phytoecia cylindrica

Chaerophyllum temulum, België, prov. Antwerpen, Balen, de Most, 11.vi.2021 © Carina Van Steenwinkel

Phytoecia cylindrica

vóór de eiafzetting knaagt het wijfje op twee plaatsen de stengel rondom aan: een eindweegs boven de plaats van het ei, waardoor de top van de plant verdort. En ook op een paar cm onder het ei, waardoor de reactie van de plant op ei en larve wordt onderdrukt

Phytoecia cylindrica

Chaerophyllum temulum, België, prov. Limburg, Ham, Hammerse Bossen, 11.vii.2021 © Carina Van Steenwinkel: geopende stengel met larve

Phytoecia cylindrica

uitgenomen larve

Phytoecia cylindrica

kop

Phytoecia cylindrica

België, 26,viii.2021 © Carina Van Steenwinkel: uit houtspaander bestaande cocon en resten van de pop

Phytoecia cylindrica

imago, nog in de stengel

waardplanten

Apiaceae, oligofaag

Aegopodium podagraria; Anthriscus sylvestris; Astrantia major; Bupleurum; Chaerophyllum bulbosum, temulum; Daucus carota; Heracleum sphondylium; Laserpitium latifolium; Levisticum officinale; Pastinaca sativa; Siler montanum; Torilis japonica.

verspreiding binnen Europa

Geheel Europa, uitgezonderd Ierland en de Middellandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2010).

literatuur

Funke (1996a), González Peña, Vives i Noguera & de Sousa Zuzarte (2007a), Hellrigl (2010c), Hering (1957a), Robbins (1991a), Sláma (1998a), Vitali (2018a).

Laatste bewerking 18.iii.2023