Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Oberea pupillata

Oberea pupillata (Gyllenhal, 1817)

op Lonicera

parasiet

Larven boren in ± 1 cm dikke takken.

waardplanten

Caprifoliaceae, monofaag

Lonicera caprifolium, xylosteum.

verspreiding binnen Europa

PESI (2021).

literatuur

v.d. Dunk & Köstler (2002a), Funke (1985a), Hellrigl (2010c), Kovács & Hegyessy (1995a), Kovács, Hegyessy & Soltész (1995a), Sláma (1998a).

Laatste bewerking 7.vii.2023