Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758)

groene kruidenboktor

mijn

Kort gangetje, eindigend op een dikke nerf. Van hier uit daalt de larve af in de bladsteel; uiteindelijk leeft hij als boorder in de stengel.

waardplanten

Apiaceae, oligofaag

Anthriscus; Chaerophyllum; Heracleum sphondylium.

verspreiding binnen Europa

Geheel Europa, uitgezonderd Ierland en de Middellandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2010).

literatuur

Hering (1957a), Robbins (1991a).

mod 28.v.2018