Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Aphthona aeneomicans

Aphthona aeneomicans Allard, 1875

op Euphorbia

parasiet

Larven aan de wortels.

waardplanten

Euphorbiaceae, monofaag

Euphorbia esula.

Associaties met Linum-soorten zijn misschien ontstaan door verwarring met A. euphorbiae.

fenologie

Overwintering als imago.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Rheinheiimer & Hassler (2018a).

Laatste bewerking 9.vi.2020