Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Longitarsus candidulus

Longitarsus candidulus (Foudras, 1860)

on Daphne, Thymelaea.

parasite

Larvae at the roots.

host plants

Thymelaeaceae, oligophagous

Daphne gnidium; Thymelaea hirsuta.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Bastazo, Vela & Petitpierre (1993a), Baviera & Biondi (2015a), Biondi (1996a), Jolivet (1953a), Petitpierre (1999a), Petitpierre, Bastazo & Blasco-Zumeta (2000a), Petitpierre, Sacarés & Jurado-Rivera (2017a), Vela, Bastazo & Fritzlar (2017a).

Last modified 26.ii.2024