Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Ochrosis ventralis

Ochrosis ventralis (Illiger, 1807)

mijn

Smalle voldiepe gangmijn, met tenminste plaatselijk de frass in een draad-dunne centrale lijn. De mijn als geheel is vrij lang, maar de larve kan een mijn verlaten (of zich via de bladsteel naar een ander blad begeven) en dan elders een kort gangetje maken. De larve kan ook mineren in de stengelschors, en boren in de stengel. In het laatste geval sterft de plant gedeeltelijk af.

waardplanten

Primulaceae, monofaag

Anagallis arvensis.

Hoewel dat niet duidelijk wordt vermeld, hebben meldingen van Carpinus betulus; Pistacia lentiscus; Solanum dulcamara betrekking op vraat door volwassen kevers.

fenologie

Larven in juni (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 1007).

NE waargenomen (Beenen & Winkelman, 1993a; Fauna Europaea, 2007; Warchalowski, 2003a).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 1007).

verspreiding binnen Europa

Geheel Europa, inclusief Engeland, maar uitgezonderd Ierland, Denemarken en Fennoskandia (Cox, 2007a).

larve

onbeschreven (Cox, 2007a).

literatuur

Bahillo de la Puebla & Román (2009a), Baviera & Biondi (2015a), Biondi (1995a), Bukejs (2009a), Cox (2007a), Furth (1997a), Gök & Çilbiroğlu (2004a), Gómez-Zurita, Sacarés & Petitpierre (1996a), Hering (1957a), Hubble (2014a), Jolivet (1953a), Konstantinov & Vandenberg (1996a), Petitpierre, Jurado-Rivera & Sacarés (2007a), Petitpierre, Sacarés & Jurado-Rivera (2017a), Rozner & Rozner (2014a), Vorst (2010a), Warchalowski (2003a).

Laatste bewerking 27.iii.2021