Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Phyllotreta armoraciae

Phyllotreta armoraciae (Koch, 1803)

mierikswortelaardvlo

mijn

Geen echte mineerder, maar een boorder in de bladsteel. Alleen onder uitzonderlijke omstandigheden, zoals massaoptreden, dringt een larve in de bladschijf binnen en maakt daar een voldiepe gang. Verpopping buiten de mijn.

waardplanten

Brassicaceae, oligofaag

Armoracia
rusticana; Sinapis arvensis.

fenologie

Larven in april-juli (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

NE waargenomen (Beenen & Winkelman, 1993a; Fauna Europaea, 2007).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa

Van oostelijk Frankrijk en Zuid-Zweden tot oostelijk Siberië (Warchalowski, 2003a).

larve

Ogloblin & Medvedev (1971a).

pop

Zie Steinhausen (2002a).

literatuur

Beenen & Winkelman (1993a), Bukejs (2008b), Hering (1957a), Kofler (2011a), Ogloblin & Medvedev (1971a), Ouda, Čížek & Boža (2013a), Rheinheimer & Hassler (2018a), Steinhausen (2002a), Warchalowski (2003a).

Laatste bewerking 10.ix.2020