Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Olibrus bicolor

Olibrus bicolor (Paykull, 1800)

op Tanacetum, etc.

parasiet

Larven in de hoofdjes tussen de vruchtjes.

waardplanten

Asteraceae, olihofaag

Tanacetum vulgare; Taraxacum officinale; Tussilago.

Kevers ook op de hoofdjes van Scorzonera cana/em>.

verspreiding binnen Europa

PESI (2023).

literatuur

Schmitz (1998a), Urban (1926b).

Laatste bewerking 7.v.2023