Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Curculionoidea

Snuitkevers

Volwassen snuitkevers hebben meestal een min of meer sterk snuitvormig verlengde kop. De bijna altijd geknikte antennen staan halverwege, op op het einde van de snuit. Snuitkevers en hun larven zijn op een enkele uitzondering na strikt herbivoor.
De larve zijn witte, weke, kommavormige zakjes; de eerste 7-8 segmenten zijn door dorsale dwarse groeven verdeeld in twee tot vier plooiden; geen poten; de kop is hypognaath (naar beneden gericht); de antennen zijn sterk gereduceerd.

literatuur

Alonso-Zarazaga (2017a), Marvaldi (2003a), May (1993a).

Laatste bewerking 21.iv.2019