Osellaeus bonvouloirii (Brisout, 1880)

on Saxifraga

parasite

Larvae and pupae in the root collar.

host plants

Saxifragaceae, monophagous

Saxifraga caesia, oppositifolia.

distribution within Europe

(PESI, 2019).

synonyms

Apion, Synapion, bonvouloirii.

references

Dieckmann (1977a), Ehret (1909a).

mod 13.iv.2019