Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Phrissotrichum tubuliferum

Phrissotrichum tubuliferum (Wollaston, 1864)

op Cistus

parasiet

Biologie van de larven niet bekend.

waardplanten

Cistaceae, nauw monofaag

Cistus monspeliensis.

Nooit waargenomen op Cistus symphytifolius.
Brito Castro & Oromí Masoliver noemen naast Cistus ook Cytisus proliferus. Dit wordt door Morris niet herhaald.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

literatuur

Brito Castro & Oromí Masoliver (1986a), Morris (2011a).

Laatste bewerking 23.iv.2019