Phrissotrichum tubuliferum (Wollaston, 1864)

op Cistus

parasiet

Biologie van de larven niet bekend.

waardplanten

Cistaceae, nauw monofaag

Cistus monspeliensis.

Nooit waargenomen op Cistus symphytifolius.
Brito Castro & Oromí Masoliver noemen naast Cistus ook Cytisus proliferus. Dit wordt door Morris niet herhaald.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

literatuur

Brito Castro & Oromí Masoliver (1986a), Morris (2011a).

mod 23.iv.2019