Hemitrichapion lanigerum (Gemminger, 1871)

op Fabaceae

parasiet

De larven zijn ongetwijfeld boorders, maar de exacte biologie is niet bekend.

waardplanten

Fabaceae-Faboideae, nauw oligofaag

Coronilla valentina subsp. glauca; Genista tinctoria; Hippocrepis comosa; Lotus corniculatus; Securigera varia.

Lotus corniculatus wordt door Dieckmann nadrukkelijk uitgesloten, maar wordt door latere auteurs weer genoemd.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

synoniemen

Apion, Eutrichapion, lanigerum.

literatuur

Delbol (2013a), Dieckmann (1977a), Ehret (1990a), Rheinheimer & Hassler (2010a).

mod 18.iv.2019