Hemitrichapion rapulum (Wencker, 1864)

op Lotus

parasiet

De larve boort in het merg van het lagere deel van de stengel; het erboven gelegen deel van de plant blijft achter, de bladeren zijn kleiner, bleker, en staan dichter bijeen.

waardplanten

Fabaceae, monofaag

Lotus corniculatus.

Imagines ook op Coronilla minima, valentina subsp. glauca; Hippocrepis emerus .

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

synoniemen

Apion, Eutrichapion, rapulum.

literatuur

Dieckmann (1977a), Ehret (1990a), Talamelli (1995a).

mod 15.iv.2019