Plantparasieten van Europa

bbladmineerders, gallen en schimmels

Holotrichapion pullum

Holotrichapion pullum (Gyllenhal, 1833)

op Medicago

gal

In het najaar vreet de larve een bladknop uit, en maakt daar vervolgens een hibernaculum van. Na de overwintering vindt daar ook de verpopping plaats.

waardplanten

Fabaceae, monofaag

Medicago falcata, lupulina, sativa.

Tomasi (2014a) meldt Vicia sativa, zeer waarschijnlijk ten onrechte.

synoniemen

Apion, Legaricapion, aestimatum Faust, 1891.

literatuur

Avgın & Colonnelli (2011a), Buhr (1964a), Dieckmann (1977a), Ehret (1990a), Podlussány (1986a), Rheinheimer & Hassler (2010a), Tomasi (2014a), Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Laatste bewerking 6.ix.2020