Stenopterapion tenue (Kirby, 1808)

rupsklaverspitsmuisje

op Medicago

parasiet

Drie tot vier larven maken een 12-15 cm lange gang in het merg van de stengel; verpopping vlak onder de epidermis.

waardplanten

Fabaceae, monofaag

Medicago falcata, lupulina, orbicularis, polymorpha, sativa.

Hoewel Dieckmann de soort uitsluitend associeert met Medicago-soorten, spreekt Ehret van ‘verscheidene fabaceeën’ en noemt Delbol naast Medicago ook Melilotus en Ononis.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

synoniemen

Apion, Leptapion, tenue.

literatuur

Delbol (2013a), Dieckmann (1977a), Ehret (1990a), Friedman & Freidberg (2007a), Podlussány (1986a), Rheinheimer & Hassler (2010a).

mod 22.iv.2019