Byctiscus populi (Linnaeus, 1758)

populierensigarenmaker

op Populus

Byctiscus populi: leaf rolls

© György Csóka, Hungary Forest Research Institute, Bugwood.org

parasiet

Het wijfje zet gewoonlijk één ei af in een bladrol. Een bladrol bestaat uit één, zelden twee, tot een nauwe cylinder ingerold blad. Tevoren heeft ze de bladsteel aangeknaagd, zodat het blad verslapt is. De bladrollen vallen meestal snel af. Als de larve in de rol volgroeid is kruipt hij in de grond om zich daar te verpoppen. Vóór de winter komen de nieuwe kevers te voorschijn.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Populus alba, x canadensis, deltoides, nigra, tremula, trichocarpa.

Voorkeur voor jonge bomen, wortelopslag.

fenologie

Univoltien; overwintering als imago.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

literatuur

Dieckmann (1974a), Heijerman & Tuinstra (2014a), Rheinheimer & Hassler (2010a), Urban (2012a,b).

mod 3.v.2019