Temnocerus tomentosus (Gyllenhal, 1839)

op (Alnus, Populus), Salix

parasiet

Biologie als bij T. nanus, met het verschil dat het wijfje, nadat zij een ei heeft afgezet, de laatste ± 12 mm van de scheut finaal afknipt, zodat dit op de grond valt en begint te rotten.

waardplanten

Betulaceae, Salicaceae, beperkt polyfaag

Salix caprea, viminalis.

Zelden Alnus; Populus.

fenologie

Univoltien; overwintering als larve, ib de bodem.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

synoniemen

Pselaphorhynchites tomentosus.

literatuur

Dieckmann(1974a), Papi (2009a), Rheinheimer & Hassler (2010a).

mod 25.v.2019