soort auteur

op Reseda

parasiet

Ovipositie in de wortelhals; de larve vreet zich een gang neerwaarts in de penwortel; oderaan verpopt
hij zich.

waardplanten

Resedaceae, monofaag

Reseda luteola, phyteuma.

fenologie

Univoltien; waarschijnlijk overwinteren de meeste kevers in de penwortel.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

synoniemen

Baris morio.

literatuur

Behne (1981a), Benedikt, Borovec, Fremuth ao (2010a), Delbol (2013a), Dieckmann (1962a). Rheinheier & Hassler (2010a), Talamelli (1995a).

mod 17.v.2019