Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Kyklioacalles barbarus

Kyklioacalles barbarus (Lucas, 1846)

op Capparis

parasiet

Larven boren in de wortels.

waardplanten

Capparaceae, monofaag

Capparis spinosa.

verspreiding binnen Europa

PESI (2022).

synoniemen

Acalles barbarus.

literatuur

Infantino, Tomassoli, Peri & Colazza (2007a).

Laatste bewerking 1.ii.2022