Anthonomus conspersus Desbrochers des Loges, 1868

op Sorbus

gal

bloemknoppen zijn misvormd, blijven gesloten en vallen tenslotte af; binnenin een snuitkeverlarve of -pop.

waardplanten

Rosaceae, monofaag

Sorbus aucuparia

literatuur

Braunert (2017a), Cmoluch & Łętowski (1987a), Delbol (2013a), Dieckmann (1968a, 1988a), Rheinheimer & Hassler (2010a), Wolf & Fuchs (2014a).

mod 1.vi.2019