Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Curculio betulae

Curculio betulae (Stephens, 1831)

op els

parasiet

De larven vreten een vrouwelijk katje geheel leeg, verpoppen zich daarna in de bodem.

waardplanten

Betulaceae, ? monofaag

Alnus glutinosa, incana.

Vermeldingen van Betula zijn niet door kweken bevestigd; kevervraat?
Vermeldingen van Prunus; Salic zijn vermoedelijk onjuist.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

synoniemen

Curculio cerasorum Paykull, 1792.

literatuur

Bazzato & Cillo (2018a), Delbol (2013a), Dieckmann (1988a), Rheinheimer & Hassler (2010a), Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Laatste bewerking 23.ix.2020