Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Orchestes alni

Orchestes alni (Linnaeus, 1758)

Orchestes alni: occupied mine on Ulmus minor

Ulmus minor, SBB = Biddinghuizen, Spijk- en Bremerbergbos © Hans Jonkman

Orchestes alni: occupied mine on Ulmus minor

detail

8245

Ulmus glabra, Duin en Kruidberg

13881

Ulmus minor, Duin en Kruidberg: mijn met cocon

Orchestes alni mine

Ulmus minor, Castricum; meestal bevindt het blaasgedeelte zich in de bladtop, maar dat is geen vaste regel

mijn

Het ei wordt afgezet in de onderzijde van de hoofdnerf; hier is een groot litteken te zien. Van hier uit loopt een voldiepe gang in de richting van de bladtop. Deze gang verbreedt zich sterk tot een blaasmijn. De pootloze larve verpopt zich tenslotte in een bolvormige cocon in de mijn. Omdat de mijn ontstaat in een tijd dat het blad zich nog aan het ontvouwen is, wordt de ontwikkeling ervan door de mijn vaak sterk verstoord.

waardplanten

Ulmaceae, monofaag

Ulmus glabra, laevis, minor.

Voorkeur voor U. minor (Rheinheimer & Hassler, 2010a).

De verwijzing naar Quercus pubescens door Blanes-Dalmau is een vergissing.

fenologie

Larven in mei-juni (Scherf, 1964a). Imagines komen in juni uit (Rheinheimer & Hassler, 2010a).

BENELUX

BE waargenomen (Curculionidae.be).

NE waargenomen (Heijerman, 1993a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea (2007).

verspreiding binnen Europa

Van de Britse Eilanden tot Italië en van Polen tot Moldova (Fauna Europaea 2007).

larve

pop

synoniemen

Rhynchaenus alni; Orchestes, Rhynchaenus saltator (Geoffroy, 1785).

parasitoïden, predatoren

Cirrospilus pictus; Pnigalio agraules; Tetrastichus leocrates, miser.

opmerkingen

Tamelijk gewoon.

literatuur

Amsel & Hering (1933a), Beiger (1979a), Blanes-Dalmau, Caballero-López & Pujade-Villar (2017a), Buhr (1933a), Caillol (1954a), Delbol (2013a), Douglas, Bouchard, Anderson ao (2013a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Heijerman (1993a), Hering (1924a, 1930a,e, 1931a, 1957a), Kleine (1924/25a), Kollár (2007a), Kollár & Hrubík (2009a), Maček (1999a), le Monnier (2003a), Rheinheimer & Hassler (2010a), Robbins (1991a), Scherf (1964a), Skala (1936a), Stammer (2016a), Ureche (2010a), Utech (1962a), Vorst (2010a), Winkelmann & Bayer (2004a), Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a), Zoerner (1969a).

Laatste bewerking 15.iv.2023