Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Tachyerges decoratus

Tachyerges decoratus (Germar, 1821)

mijn

Voldiepe bruinige gang die via de bladtop langs de bladrand naar beneden loopt en dan snel breder wordt. De mijn eindigt in een ronde uitsnede.

waardplanten

Salicaceae, oligofaag

Populus nigra; Salix fragilis, pentandra, purpurea, triandra.

In Engeland uitsluitend Salix purpurea (Morris, 1993a).

fenologie

Larven in in mei-juni en augustus (Hering, 1957a). Dat spoort goed met Augustin (1998a) die schrijft dat volwassen kevers optreden in april en juli-augustus; Scherf (1964a) zegt echter dat er maar één generatie per jaar is.

BENELUX

BE waargenomen (Curculionidae.be, 2010).

NE waargenomen (Heijerman, 1993a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa

Van Engeland tot Bulgarijë en van Polen tot Italië (Fauna Europaea).

synoniemen

Rhynchaenus decoratus.

literatuur

Buhr (1933a), Caillol (1954a), Heijerman (1993a), Hering (1930a, 1957a), Morris (1993a), Rheinheimer & Hassler (2010a), Roques (1998a), Scherf (1964a), Vorst (2010a), Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Laatste bewerking 25.ix.2020