Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Asproparthenis carinata

Asproparthenis carinata (Zoubkoff, 1829)

op Salsola, etc.

waardplanten

Amaranthaceae, oligofaag

Atriplex tatarica; Halimione verrucifera; Salsola; Suaeda arcuata.

fenologie

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Laatste bewerking 30.ix.2020