Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Larinus immitis

Larinus immitis Gyllenhal, 1835

op Mantisalca

parasiet

Larven en poppen in de hoofdjes.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Mantisalca salmantica.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Alziar (2019a).

Laatste bewerking 16.ix.2020