Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Lixus canescens

Lixus canescens Steven, 1825

op Crambe

parasiet

Ovipositie middels een gaatje dat in de stengel wordt gemaakt, en dat met knaagsel wordt afgesloten. De larve ontwikkelt zich in de stengel, en verpopt zich daar ook.

waardplanten

Brassicaceae, monofaag

Crambe koktebelica, maritima, steveniana, tataria.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve, pop

Zie Skurovec & Volovnik.

Lixus canescens larva

larve (uit Skurovec & Volovnik)

inquilinen (?)

Zie Platystoma rufipes

literatuur

Gültekin & Korotyaev (2011b), Skurovec & Volovnik (2015a), Volovnik (2007a), Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Laatste bewerking 17.x.2020