Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Lixus furcatus

Lixus furcatus Olivier, 1807

op Prangos

parasiet

Ovipositie in de stengel; een aantal larven of poppen in het stengel-merg.

waardplanten

Apiaceae, monofaag

Prangos ferulacea, pabularia, uloptera.

Ook geklopt van Ferula

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

literatuur

Germann, Braunert, Colonnelli, ao (2020a), Gültekin (2007a), Gültekin & Korotyaev (2011a).

Laatste bewerking 8.xi.2020