Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Magdalis caucasica

Magdalis caucasica (Tournier, 1872)

op Ulmus

parasiet

Larven boren in een ogenschijnlijk gezonde tak; hier ook de verpopping.

waardplanten

Ulmaceae, monofaag

Ulmus glabra, minor.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Mazur, Olbrycht & Szewkienicz (2014a), Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Laatste bewerking 2.x.2020