Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Plinthus tischeri

Plinthus tischeri Germar, 1824

on Rumex

parasite

Larvae in the roots.

host plants

Polygonaceae, monophagous

Rumex alpinus.

distribution within Europe

PESI (2021).

larve, pupa

see Nazarenko.

references

Nazarenko (2003a), Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a) .

Last modified 5.xii.2021