Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Nanophyes brevis

Nanophyes brevis Boheman, 1845

op Lythrum

parasiet

De larven in de bloemen, vreten het vruchtbeginsel. Geen vergallig.

waardplanten

Lythraceae, monofaag

Lythrum hyssopifolia, salicaria.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

literatuur

Benedikt, Borovec, Fremuth ao (2010a), Bosmans (2012a), Bukejs, Balalaikins & Telnov (2012a), Delbol (2010a, 2012a), Heijerman, van Nunen, Willemsen ao (2020a), Januš, Moravec, Rébl & Zýka (2018a), Reibnitz (2012a), Reimann (2012a, 2013a), Rheinheimer (1994a), Rheinheimer & Hassler (2010a), Wanat & Borowski (2013a), Wanat & Szypuła (2008a), Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Laatste bewerking 25.xi.2023