Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Aphanisticus angustatus

Aphanisticus angustatus Lucas 1846

mijn

Niet in detail bekend, waarschijnlijk niet veel anders dan de mijn van A. emarginatus.

waardplanten

Juncaceae, monofaag

Juncus subulatus.

verspreiding binnen Europa

Middelandse Zee-landen en -eilanden (Fauna Europaea, 2011).

literatuur

Cobos (1986a), López-Pérez (2009a), Murria Beltrán & Murria Beltrán (2005a), Sakalian (2003a), Schaefer (1949a), Sánchez Sobrino & Tolosa Sánchez (2005a), Théry (1942a), Verdugo (2005a), Verdugo Paez (1997a, 2002a).

Laatste bewerking 11.iv.2021