Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Trachys problematicus

Trachys problematicus Oberberger, 1918

Trachys problematicus: occupied mine

mijn met larve (uit Kwast)

mijn

Voldiepe, doorzichtige blaasmijn. Plek van de ovipositie bedekt met een glimmend-zwart druppeltje verhard secreet. Frass in korrels en draadstukjes. Verpopping in de mijn, pop niet in een cocon.

waardplanten

Lamiaceae, monofaag

Stachys annua, germanica, recta.

S. recta lijkt de belangrijkste waardplant. Bilý (2002a) noemt ook Mentha, maar dit gaat mogelijk terug op verwarring met T. scrobiculatus.

fenologie

Larven in juni-juli (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

NE waargenomen (Fauna Europaea, 2007), maar er zijn geen Nederlandse bronnen om dat te bevestigen.

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa

Van Duitsland tot Rusland en Bulgarije (Fauna Europaea, 2007).

larve

Beschreven door von Frauenfeld (1864a, als T. pumila).

pop

von Frauenfeld (1864a).

synoniemen

Trachys problematica.

opmerkingen

Eveneens op Stachys mineert Trachys quercicola, en Hering (1957a) veronderstelt dat die twee een ondersoort-relatie zouden hebben. Op grond van de verspreiding lijkt dat heel wel aannemelijk; de Fauna Europaea (2007) behandelt ze echter als twee onafhankelijke soorten.

literatuur

Beiger (1960a, 1979a), Bilý (2002a), Brechtel & Kostenbader (2002a), von Frauenfeld (1864a), Gottwald & Hornburg (2004a), Hering (1930a,b, 1957a), Kwast (2013a), Panin, Săvulecu & Ruicănescu (2015a), Sakalian (2003a), Škorpík, Křivan & Kraus (2011a).

Laatste bewerking 18.iii.2021