Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Trachys quercicola

Trachys quercicola Marseul, 1871

Trachys quercicola: mines on Stachys recta

Stachys recta, Frankrijk, dépt. Ardèche, Soyons, lieu-dit “Tour penchée” © Stéphane Claerebout

Trachys quercicola: mine on Stachys recta

mijn, bovenzijde

Trachys quercicola: frass pattern

frasspatroon

Trachys quercicola: larva in its mine

larve in de mijn, ventraal

mijn

Voldiepe, doorzichtige blaasmijn. Plek van de ovipositie bedekt met een glimmend-zwart druppeltje verhard secreet. Frass in korrels en draadstukjes. Verpopping in de mijn, pop niet in een cocon.

waardplanten

Lamiaceae, oligofaag

Salvia pratensis; Stachys annua, recta.

Stachys recta wordt het vaakst als waardplant genoemd.

fenologie

Larven in juni-juli (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa

Frankrijk, Iberisch Schiereiland, Italië (Fauna Europaea, 2007).

larve

Schaefer (1949a).

opmerkingen

Eveneens op Stachys mineert Trachys problematicus, en Hering (1957a) veronderstelt dat die twee een ondersoort-relatie zouden hebben. Op grond van de verspreiding lijkt dat heel wel aannemelijk; de Fauna Europaea (2007) behandelt ze echter als twee onafhankelijke soorten.

literatuur

Bilý (2002a), Cobos (1986a), Hering (1957a), Panin, Săvulecu & Ruicănescu (2015a), Sakalian (2003a), Schaefer (1949a), Théry (1942a), Verdugo (2005a), Verdugo Páez (2002a).

Laatste bewerking 9.iv.2021