Aphanisticus angustatus Lucas 1846

Coleoptera, Buprestidae

mijn

Niet in detail bekend, waarschijnlijk niet veel anders dan de mijn van A. emarginatus.

waardplanten

Juncaceae, monofaag

Juncus subulatus.

verspreiding binnen Europa

Middelandse Zee-landen en -eilanden (Fauna Europaea, 2011).

literatuur

Cobos (1986a), Schaefer (1949a), Sánchez Sobrino & Tolosa Sánchez (2005a), Théry (1942a), Verdugo Paez (1997a).

17/01/2017

mod 17.vii.2017