Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Anthaxia nigrojubata

Anthaxia nigrojubata Roubal, 1913

op coniferen

parasiet

Larven boren in de stam

waardplanten

nauw polyfaag

Abies alba, cephalonica, nordmanniana; Juniperus; Picea abies; Pinus brutia.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2021).

larve

zie Bilý.

literatuur

Bilý (1999a), Koren, Praprotnik & Zdešar (2014a), Panin, Săvulecu & Ruicănescu (2015a), Sakalian (2003a), Škorpík, Křivan & Kraus (2011a), Tezcan & Bilý (1989a), Verdugo (2005a), Verdugo Páez (2000a,2002a).

Laatste bewerking 6.iv.2021