Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Cylindromorphus gallicus

Cylindromorphus gallicus Mulsant & Rey, 1963

Coleoptera, Buprestidae

mijn

Ovipositie juist boven een knoop; ovipositieplek bedenkt met een druppeltje opgedroogd secreet. Het grootste deel van de mijn bevindt zich aan de binnenzijde van de bladschede, maar vaak breidt de mijn zich een paar cm in de basis van de bladschijf uit. Verpopping intern.

waardplanten

Poaceae, monofaag

Festuca ovina.

In oudere literatuur worden Hypericum perforatum, Helianthemum nummularium en Achillea genoemd als waardplant. Schaefer (1946a) ontdekte de ware toedracht.

fenologie

Larven van mei, juni tot april.

verspreiding binnen Europa

Frankrijk, Italië (Fauna Europaea, 2010).

larve

Beschreven door Schaefer (1946a).

literatuur

Hering (1957a), Schaefer (1946a), Théry (1942a).

10/03/2011

Laatste bewerking 28.vi.2017