Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Agromyza alnibetulae

Agromyza alnibetulae Hendel, 1931

berkengangmaker

>Agromyza alnibetulae: mine on Betula pubescens

Betula pubescens, Maarn

1527015270

Betula pubescens, Hilversum

mijn

Een opvallend lange, bovenzijdige mijn die zich slechts weinig verbreedt en zich zonder plan door het blad slingert. Frass in twee rijen, zoals dat bij agromyziden gebruikelijk is. De larve verlaat de mijn voor de verpopping; bij lege mijnen is aan het einde van de mijn een onderzijdige (altijd?) boogvormige spleet zichtbaar.

waardplanten

Betulaceae, monofaag

Betula pendula, pubescens.

fenologie

Mijnen zijn gevonden van mei tot october.

BENELUX

BE waargenomen (De Bruyn & von Tschirnhaus, 1991a).

NE waargenomen (de Meijere, 1939a).

LUX waargenomen (Ellis).

verspreiding binnen Europa

Van Noorwegen tot Italië, en van Ierland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2007); Bulgarijë (Buhr, 1941b), Slovenië (Maček, 1999a).

larve

synoniemen

Tot ca 1970 werd aangenomen dat op berk en els één soort Agromyza voorkwam, A. alnibetulae; pas toen werd door Spencer (1969a) onderkend dat het om twee verschillende soorten ging, A. alnibetulae alleen op berk, A. alnivora alleen op els.

Agromyza albitarsis Zetterstedt 1848, nec Meigen, 1830.

opmerkingen

Hering (1957a) schrijft dat “A. alnibetulae” zeer zelden optreedt bij Carpinus. Het is uiteraard niet uit te maken of deze opmerking betrekking heeft op alnibetulae of alnivora.

literatuur

Zoals hierboven uitgelegd zijn waarnemingen voor 1970 zonder vermelding van de waardplant niet betrouwbaar.

Ahr (1966a), Beuk (2002a), Bland (1977a, 1992b), De Bruyn & von Tschirnhaus (1991a), Buhr (1932a, 1941b, 1964a), Černý & Merz (2007a), Csóka (2003a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1931b, 1955b, 1957a), Huber (1969a), Kollár (2007a), Kozlov, van Nieukerken, Zverev & Zvereva (2013a), Maček (1999a), Manning (1956a), de Meijere (1924a, 1939a), Michalska (1972a, 1976a, 2003a), Nowakowski (1954a), Ostrauskas, Pakalniškis & Taluntytė (2003a), Pakalniškis (1983a), Papp & Černý (2015a), Robbins, (1991a), Skala (1951a), Skala & Zavřel (1945a), Skuhravá & Roques (2000a), Sønderup (1949a), Spencer (1969a, 1972a, 1976a), Stammer (2016a), Starke (1942a), Starý (1930a), Süss & Moreschi (2003a), Surányi (1942a), von Tschirnhaus (1999a), Zoerner (1969a, 1970a).

Laatste bewerking 6.ii.2019