Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Agromyza baetica

Agromyza baetica Griffiths, 1963

mijn

Het ei wordt afgezet nabij de bladrand; vaak verscheidene op hetzelfde blad, niet dicht bijeen. De larve mineert eerst een eindweegs in de richting van de bladtop, daalt vervolgens weer tot nabij het begin. De mijn blijft ondertussen gangachtig, is tenslotte maximaal 4 mm breed. Frass in grote opvallende brokjes. Verpopping buiten de mijn; de puparia kleven buiten aan het blad.

waardplanten

Poaceae, monofaag

Phragmites australis.

verspreiding binnen Europa

Spanje (Fauna Europaea, 2010).

larve

Waarschijnlijk sterk gelijkend op de larven van A. graminicola.

puparium

Roodbruin.

literatuur

Griffiths (1963a), Nartshuk (2011a).

Laatste bewerking 6.ii.2019