Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Agromyza bicophaga

Agromyza bicophaga Hering, 1925

wikkeblazer

mijn

Grote blaasmijn, voorafgegaan door een gang die streng de bladrand volgt. De blaas is duidelijk bovenzijdig, niet dieper uitgemijnd dan de gang en dus ongeveer even doorzichtig. De blaas is niet nauwkeurig boven de hoofdnerf van het blaadje gepositioneerd. Frass in de gang in streepjes langs de wand, in de blaas in kleine korrels die vaak ten dele vervloeid zijn. Verpopping buiten de mijn.

waardplanten

Fabaceae, monofaag

Vicia cracca, dumetorum, grandiflora, hirsuta, pisiformis, sativa & subsp. nigra, sepium, sylvatica, tenuifolia, tetrasperma, villosa.

fenologie

Larven in juni (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

NE waargenomen ((de Meijere, 1939a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa

Van Zweden tot Frankrijk, en van Engeland tot Polen; ook Sardinië (Fauna Europaea, 2007).

larve

De Meijere (1926a, 1938a).

literatuur

Amsel & Hering (1933a); Beiger (1960a), Beuk (2002a), Buhr (1932a, 1964a), Černý, Vála & Barták (2001a), Haase (1942a), Hering (1925a, 1957a), Huber (1969a), Kabos (1971a), Kvičala (1938a), Maček (1999a), de Meijere (1926a, 1939a), Nowakowski (1954a), Papp & Černý (2015a), Robbins (1991a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Spencer (1959a, 1971b, 1972a), Starý (1930a), von Tschirnhaus (1999a).

Laatste bewerking 6.ii.2019