Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Agromyza lathyri larva

Agromyza lathyri

12638_lv

Pisum sativum, Castricum

12638_asp2

het gegaffelde voorspiraculum, met 2 x ca. 8 papillen

12638_psp112638_psp2

achterspiracula van twee verschillende larven; het aantal papillen is opvallend groot (volgens de Meijere ca. 40)

12638_cph

kopskelet en mandibel met 2 niet alternerende tanden; de achterwaartse armen zijn opvallend zwak gechitniseerd, in scherp contrast mer de diepzwarte voorwaartse arm

Zie voor een beschrijving van de larve ook Darvas, Skuhravá & Andersen (2000a) en de Meijere (1926a).

3.xi.2007

Laatste bewerking 10.viii.2017