Melanagromyza galegae Warrington, 2019

op Galega

parasiet

Een enkele larve boort in het stengelmerg; hier ook het het puparium, dat zich altijd bevindt op het niveau van de onderste knoop. Uitwendig is er van de aantasting geen spoor zichtbaar.

waardplanten

Fabaceae, monofaag

Galega officinalis.

fenologie

Univotien, overwintering waarschijnlijk als puparium.

verspreiding binnen Europa

Engeland.

puparium

Puparium oranjegeel. De achterspiracula raken elkaar; elk heeft een kring van 15-20 papillen rondom een sterke centrale stekel.

literatuur

Warrington (2019a).

mod 18.viii.2019