Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Amauromyza leonuri

Amauromyza leonuri Spencer, 1971

Diptera, Agromyzidae

8429

Leonurus cardiaca, Nieuwendam

8429_det

detail van de begingang

mijn

Smalle bovenzijdige gangmijn, na de eerste vervelling plotseling overgaand in een grote primaire blaasmijn. Frass in de gang in onregelmatige zwarte stroken en brokjes. Verpopping buiten de mijn.

waardplanten

Lamiaceae, monofaag

Leonurus cardiaca.

Een vermelding van Lamium door Papp & Černý is te terloops op geloofwaardig te zijn.

fenologie

Larven gevonden midden juni (Spencer, 1971b).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

NE waargenomen (Ellis).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa

Duitsland en Polen (Fauna Europaea, 2007).

larve

onbekend.

puparium

onbekend.

opmerkingen

Het afgebeelde materiaal (uit een kleine heemtuin in Amsterdam) spoort goed met Spencer’s beschrijving van de mijn. Soortgelijk materiaal is gevonden in Overveen, het JP Tijssepark in Amsatelveen en door BJ de Vries in zijn tuin te Diemen.

De soort is door Spencer (1971b) beschreven aan de hand van materiaal uit de botanische tuin van Berlijn.

literatuur

Černý & Merz (2005a, 2007a), Papp & Černý (2016a), Spencer (1971b), von Tschirnhaus (1999a).

29/03/2017

Laatste bewerking 28.vi.2017