Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Cerodontha carpatica

Cerodontha carpatica Nowakowski, 1972

Diptera, Agromyzidae

mijn

Vaak grotendeels interparenchymale gangmijn die met enkele koerswijzingen door het blad afdaalt, vaak tot in de bladschede. Frass in één grote klomp. Verpopping in de mijn.

waardplanten

Juncaceae, nauw monofaag

Luzula luzuloides.

fenologie

Larven in juli, augustus; overwintering als puparium.

verspreiding binnen Europa

Polen (Fauna Europaea, 2010).

larve

Voorspiraculum et ca 11 papillen; achterspiraculum met drie sterk verlengde, naar beneden gekromde papillen.

puparium

Slank, 2-3.5 mm lang, met ondiepe insnoeringen tussen de segmenten.

opmerkingen

Behoort tot het subgenus Dizygomyza (Nowakowski, 1973a).

literatuur

Nowakowsi (1973a), Papp & Černý (2016a).

22/01/2017

Laatste bewerking 27.vii.2017