Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Cerodontha handlirschi

Cerodontha handlirschi Nowakowski, 1967

mijn

Bovenzijdige, plaatselijk interparenchymale gang die enkele malen van richting wisselt maar uiteindelijk afdaalt, vaak tot in de bladschede. Frass in één enkele klomp. Puparium wordt in de mijn gevormd.

waardplanten

Juncaceae, nauw monofaag

Luzula pilosa.

fenologie

Larven in april-juni.

verspreiding binnen Europa

Polen, Tsjechië, Italië (Fauna Europaea, 2010).

larve

Voorspiraculum met 18-20 papillen; achterspirauclum met drie sterk verlengde en klauwachtig gebogen papillen.

puparium

Ietwat afgeplat, geel- tot roodbruin, 2.5-3.5 mm lang; achterspiracula ongeveer even hoog als hun onderlinge afstand.

opmerkingen

Behoort tot het subgenus Dizygomyza (Nowakowski, 1973a).

literatuur

28/03/2017.

28/03/2017

Laatste bewerking 25.vii.2017