Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Cerodontha phalaridis

Cerodontha phalaridis Nowakowski, 1967

mijn

Brede bovenzijdige gangmijn die opstijgt in de richting van de bladtop. Frass in enkele grote proppen. Meestal verscheidene larven bijeen in een mijn. Verpopping gewoonlijk buiten de mijn.

waardplanten

Poaceae, monofaag

Phalaroides arundinacea.

fenologie

Larven in juni-september (Nowakowski, 1973a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa

Van de Baltische Staten tot Frankrijk, en van England tot Polen en Tsjechië (Fauna Europaea, 2007).

larve

Beschreven door Nowakowski (1973a). Voorspiraculum met ca. 15 papillen; papillen van de achterspiracula met sterk gekronkelde openingen.

puparium

Zwart, niet sterk glanzend, afgeplat en vrij diepe insnoeringen tussen de segmenten. Achterspiracula op twee kegelvormige uiteenwijkende bulten, dolkachtig uitgetrokken, steken niet door de epidermis van de mijn naar buiten; het geheel lijkt wat op een brede M.

opmerkingen

Behoort tot het subgenus Poemyza (Nowkowski, 1973a).

literatuur

Černý & Vála (1996a), Nowawski (1973a), Papp & Černý (2016a), Robbins (1991a), Spencer (1972a), von Tschirnhaus (1999a), Zlobin (1984a).

28/03/2017

Laatste bewerking 25.vii.2017