Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Cerodontha scirpi

Cerodontha scirpi (Karl, 1926)

mijn

Zeer lange bovenzijdige gangmijn, uiteindelijk ongeveer 1/3 van de bladbreedte innemend. De mijn begint meestal halverwege het blad, loopt naar beneden, en eindigt bijna altijd in de bladschede, een enkele maal vlak daarboven. Kort voor de verpopping wordt alle frass in één grote klomp gedeponeerd. Het puparium bevindt zich in de mijn, en overwintert daar ook

waardplanten

Cyperaceae, nauw oligofaag

Bolboschoenus maritimus; Scirpussylvaticus.

S. sylvaticus is de voornaamste waardplant.

BENELUX

Niet bekend uit uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa

Van Scandinavië tot Duitsland, en van Engeland tot Litouwen en Hongarije; ook Bulgarije (Fauna Europaea, 2007).

larve

Beschreven door de Meijere (1928a, 1937a), Nowakowski (1973a) en Dempewolf (2001a). Voorspiraculum zeer groot, gegaffeld, met 24-30 papillen; ook de achterspiracula zijn groot, met 3 haakvormige papillen. Lichaam geel.

Cerodontha scirpi: larva details

voorspiraculum (inks) en achterspiraculum; uit Nowakowski (1973a)

puparium

Sterk afgeplat met diepe insnoeringen tussen de segmenten; de kleur loopt van geelbruin tot roodbruin (Karl, 1926a; Nowakowski, 1973a).

synoniemen

Dizygomyza, Phytobia scutellaris: auct. (De waardplant van Cerodontha scutellaris (von Roser, 1840) is niet bekend, vermoedelijk is het een Carex; alle verwijzingen naar Scirpus als waardplant hebben betrekking op C. scirpi [Nowakowki, 1973a]).

opmerkingen

Behoort tot het subgenus Butomomyza Nowakowski (1973a).

literatuur

Beiger (1958a, 1965a), Černý (2001a), Černý & Merz (2007a), Černý & Vála (1996a), Dempewolf (2001a), Eiseman & Lonsdale (2018a), Hering (1930b, 1955b, 1957a), Huber (1969a), Karl (1926a), Kvičala (1938a), de Meijere (1928a, 1937a), Michalska (1972a, 1976a), Nowakowski (1973a), Pakalniškis (1993a), Papp & Černý (2016a), Skala & Zavřel (1945a), Spencer (1972a, 1976a), Starý (1930a), von Tschirnhaus (1999a), Vála & Rohacek (1983a)

Laatste bewerking 21.ix.2018