Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Liriomyza andryalae

Liriomyza andryalae Hering, 1927

Diptera, Agromyzidae

Liriomyza andryalae mine

Andryala pinnatifida; uit Hering (1927a)

mijn

Bovenzijdige gangmijn, overgaand in een secundaire blaasmijn met zeer duidelijk primaire en secundaire vraatlijnen. Frass aanvankelijk in dicht opeenliggende korrels, later onregelmatig verspreid. Verpopping buiten de mijn.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Andryala pinnatifida.

fenologie

Larven in maart-april.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Canarische Eilanden (Fauna Europaea, 2009).

larve

Beri (1971d) beschreef de larve op basis van materiaal van een geheel andere plantenfamilie (Asclepiadaceae); de determinatie is volstrekt ongeloofwaardig.

literatuur

Beri (1971d), Hering (1927a, 1957a).

17/07/2010

Laatste bewerking 28.vi.2017